lotus-bloem-roze (2000 x 1331)

Gynaecologie

Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde is gynaecologie een specialisatie en omvat het allerlei “vrouwenkwalen”. Net als in het reguliere circuit hoort er bij een specialisatie een aanvullende specialistische opleiding die ik heb gevolgd bij Martine Cornelissen, goeroe op het gebied van acupunctuur en gynaecologie.

Menstruatieklachten

Menstruatie is een onderdeel van de vrouwelijke fysiologie dat zonder noemenswaardige klachten, vloeiend hoort te verlopen. Dat dit vaak niet het geval is, hebben we hier in Nederland geaccepteerd als iets dat erbij hoort, maar het wijst op een verstoring in het lichaam dat er niet hoeft te zijn. Door de hormonen te balanceren, de cyclus te reguleren en de circulatie in bekken en borsten te verbeteren, kan acupunctuur helpen bij de klachten die hieruit ontstaan.

Lees meer over indicaties die onder menstruatieklachten vallen

Kinderwens / fertiliteit

Zwanger is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De laatste jaren is het aantal stellen met vruchtbaarheidsproblemen enorm gestegen. Door niet te focussen op de hormoonproductie en de voortplantingsorganen zoals in de reguliere geneeskunde het geval is, maar meer naar het hele systeem van fysieke en mentale factoren te kijken, is aangetoond dat Chinese Geneeskunde een positief effect heeft op de vruchtbaarheid. Er is geen protocol om mensen met infertiliteit te behandelen; er wordt in elke situatie een nauwkeurige diagnose gesteld volgens de TCM en een individuele behandeling opgesteld. Over het algemeen kun je zeggen dat de TCM kan helpen door de eisprong te stimuleren, de kwaliteit van zaad- en eicellen te verbeteren en de innesteling te bevorderen.

Steeds meer vrouwen laten zich tijdens een IUI, IVF of ICSI-traject behandelen met acupunctuur; het levert namelijk een waardevolle bijdrage aan een aantal belangrijke onderdelen in zo’n traject. Het bevordert de ei- en zaadcel kwaliteit en -kwantiteit, de bloedtoevoer naar baarmoeder en ovaria verbetert, evenals de dikte en kwaliteit van het baarmoederslijmvlies, de bijwerkingen van de medicatie vermindert, het verkleint de kans op een miskraam, het vermindert pijn en stress, etc. Acupunctuur verhoogt ook de kansen bij pre- en post-embryotransfer.

Een ideale voorbereidingstijd bij IVF/ICSI is 3-4 maanden. Die tijd is nodig om het baarmoederslijmvlies voldoende op te bouwen, de kwaliteit van ei- en/of zaadcel te optimaliseren, de doorbloeding naar de baarmoeder te verbeteren, etc. Een aannemer die een huis gaat bouwen, zorgt ook voor een goede fundering.

Ik adviseer vrouwen waarbij een zwangerschap uit blijft, om een basale temperatuurcurve bij te houden. Het geeft niet alleen informatie over wanneer de ovulatie plaats vindt, maar het laat ook eventuele temperatuurschommelingen zien die van diagnostisch belang zijn voor het stellen van een “Chinese” diagnose. Voor een betrouwbare curve dient het volgende in acht te worden genomen:

  • De temperatuur moet direct na het ontwaken en voor het opstaan worden gemeten, het liefst dagelijks rond hetzelfde tijdstip
  • De temperatuur moet rectaal worden gemeten met een digitale thermometer die een seintje geeft wanneer de temperatuur juist is gemeten
  • De eerste dag van de menstruatie is dag 1van de curve
  • Bijzonderheden moeten worden opgeschreven. Bv pijn rond de ovulatie, tussentijdse bloedingen, maar ook gebruik van medicatie of hoofdpijn. Deze laatste twee zijn voorbeelden dat de temperatuur kan afwijken, waardoor er een verkeerde conclusie kan worden getrokken wanneer dit niet wordt opgeschreven
  • Één curve is voor één cyclus

Lees meer over de mogelijke indicaties die het hebben van een kinderwens in de weg staan en fertiliteitsbehandelingen

Zwangerschapsklachten en post-partum

De zwangerschap is een bijzondere tijd waarin er veel gebeurt in het lichaam. Niet alleen fysiek verandert er veel als gevolg van een veranderende hormoonhuishouding, maar ook mentaal voelen vrouwen zich vaak kwetsbaarder en minder stabiel. Er kunnen klachten ontstaan die het genieten in de weg gaan zitten. Omdat de meeste vrouwen geen medicatie willen en/of mogen gebruiken, is acupunctuur een goede oplossing om de klachten te verhelpen of te verlichten.

Lees meer over de mogelijke indicaties tijdens de zwangerschap en na de bevalling

Menopauze klachten

De menopauze wordt binnen de TCM gezien als een natuurlijke overgangsperiode in het leven van de vrouw. De balans wordt als het ware opgemaakt en gaat gepaard met veranderingen op fysiek en mentaal gebied. Dat deze overgang vaak niet zo makkelijk verloopt, blijkt wel uit de klachten die vrouwen ervaren. De symptomen en emotionele schommelingen kunnen erg storend zijn en soms het leven gaan beheersen. Acupunctuur helpt het lichaam een nieuwe balans te vinden door de verstoringen aan te pakken.

Lees meer over indicaties betreffende menopauze klachten